VOLG ONS OP TWITTER

Afgelastingen

Om de communicatie over de afgelastingen zo duidelijk en zo snel mogelijk te laten verlopen, wordt hieronder de gang van zaken bij afgelastingen toegelicht.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt naar trainingsdagen en wedstrijddagen in het weekend.
Voor beide onderdelen geldt dat onze website, DE plaats is waar de informatie over de afgelastingen als eerste te vinden is.

Trainingsdagen:
Middels een Twitter bericht wordt vermeld of een training afgelast wordt. Deze berichten zijn op de website terug te vinden via de Twitter link. De leiders/trainers dienen in dat geval van dit bericht uit te gaan en worden niet afzonderlijk gebeld. Kijk dus bij twijfel altijd eerst op de website.

Wedstrijddagen:
Bij wedstrijden zijn er drie manieren waarop een afgelasting tot stand kan komen:
1. De KNVB communiceert dat er een afgelasting is via teletekstpagina 603.
v.v. de Fendert valt onder de regio of district ‘Zuid 1’. v.v. de Fendert heren zaterdag 1 en zaterdag 2 behoren tot categorie A en alle andere elftallen tot categorie B. Staat er een kruis, dan betekent dit dat alle wedstrijden voor het betreffende district en de specifieke categorie afgelast zijn.
2. Een wedstrijd wordt door een tegenstander afgelast. De wedstrijdsecretaris van v.v. de Fendert wordt hierover geïnformeerd. De tegenstander is verantwoordelijk voor het juist afmelden van de wedstrijd bij de KNVB. Informatie over afgelaste wedstrijden wordt automatisch bijgewerkt op de Widget van de website. Bij twijfel kan de website van desbetreffende vereniging ook geraadpleegd worden.
3. Een wedstrijd wordt door v.v. de Fendert afgelast. De wedstrijdsecretaris belt de tegenstander en meldt de wedstrijden af bij de KNVB. De afgelasting wordt op de Widget van de website weergegeven.

Zijn de weersomstandigheden of de toestand van het veld plotseling verslechterd en twijfel je of een wedstrijd door moet gaan, bel dan naar de kantine:
0168-463252 

Uitgangspunt is dat we als club proberen om iedereen zoveel mogelijk willen laten spelen op goed bespeelbare velden. Dit kan betekenen dat soms een training/wedstrijd afgelast wordt om ervoor te zorgen dat op een later moment wél gespeeld kan worden op een goed veld. Hierin wordt om begrip en medewerking van de leden gevraagd.

Wilt u ook sponsor worden van v.v. De Fendert? Neem contact met ons op!