VOLG ONS OP TWITTER

04-10-2021: Agenda Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2021

Agenda Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2021

AGENDA LEDENVERGADERING 29 oktober 2021 19.30 uur.

 

1. Opening voorzitter.

 

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 11 december 2020.

 

3. Jaarverslag (jeugd en senioren) secretaris

 

4. Financieel jaarverslag penningmeester.

 

5. Verslag kascommissie, verkiezing kascommissie.

 

6. Vaststelling begroting 2021-2022.

 

7. Verkiezing bestuursleden: aftredend en herkiesbaar Frank van der Weerd en Frans Brouwer. Aftredend en niet herkiesbaar Erik Machielse.

 

8. Aan de slag met de toekomst.

 

9. Rondvraag.

» Nieuwsarchief
Wilt u ook sponsor worden van v.v. De Fendert? Neem contact met ons op!