VOLG ONS OP TWITTER

06-05-2018: AVG komt eraan!

AVG komt eraan!

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de nieuwe wet. De nieuwe privacywet AVG heeft tot doel om de bewustwording te verhogen van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en vraagt daarnaast maatregelen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De nieuwe wet geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen.

Het bestuur van “v.v. de Fendert” is druk bezig om de noodzakelijke stappen en maatregelen die gevolgd moeten worden in kaart te brengen en deze vervolgens waar nodig te implementeren. Dit zodat onze vereniging aan deze wettelijke verplichting gaat voldoen.

» Nieuwsarchief
Wilt u ook sponsor worden van v.v. De Fendert? Neem contact met ons op!