VOLG ONS OP TWITTER

07-06-2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei a.s.is de AVG van kracht in de gehele EU. Iedereen in de EU die persoonsgegevens verwerkt en iedereen die gegevens verwerkt van personen die in de EU wonen, dient conform deze verordening te handelen. Dus ook v.v. De Fendert.
De AVG is ontwikkeld om de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens in de gehele EU op één lijn te brengen. De verordening beschrijft de voorwaarden waaraan bedrijven, instellingen en verenigingen moeten voldoen voor wat betreft de verwerking van gegevens van natuurlijke personen.  Deze verordening is de opvolger van de in 2002 vastgestelde Privacy-richtlijn.


Waarom nieuwe privacyregels?

De tot 25 mei 2018 geldende regels zijn opgesteld in een tijdperk waarin het internet nog in de kinderschoenen stond. De nieuwe wet is aangepast aan het digitale tijdperk. We delen onze persoonsgegevens steeds vaker. Soms bewust, vaak onbewust. Deze gegevens worden ergens opgeslagen. En vervolgens gebruikt en soms gedeeld en verkocht.

De AVG eist dat onze gegevens beter worden beschermd dan voorheen noodzakelijk. De v.v. De Fendert krijgt meer verplichtingen en moet in heldere taal uitleggen welke gegevens ze gebruikt. En u krijgt meer en sterkere inzage- en correctierechten.

Wat voegt de AVG toe?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sluit aan op het digitale tijdperk waarin we leven. De wet geeft natuurlijke personen (mensen)  meer en sterkere rechten. En organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met name over persoonsgegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren.

Binnenkort zullen alle leden of hun wettelijke vertegenwoordiger persoonlijk worden geïnformeerd via het bij v.v. De Fendert bekende e-mailadres. Niet-leden ontvangen dat bericht uiteraard niet omdat De Fendert geen identificatiegegevens van niet-leden verwerkt.

De v.v. De Fendert houdt zich aan de AVG en heeft hiertoe dan ook een Privacy Policy opgesteld, welke ook terug te vinden is op onze website. Zie hiervoor de Privacy Policy.

» Nieuwsarchief
Wilt u ook sponsor worden van v.v. De Fendert? Neem contact met ons op!