VOLG ONS OP TWITTER

07-09-2016: Ledenvergadering

Ledenvergadering

Op 30 september vindt de Ledenvergadering plaats in kantine 1, aanvang 20:00 uur.

Lees verder voor de agenda:

 

 

 


1. Opening voorzitter

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 25 september 2015

3. Jaarverslag (jeugd en senioren) secretaris

4. Financieel jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascommissie, verkiezing kascommissie

6. Vaststelling begroting 2016-2017 + vaststellen contributie 2016-2017

7. Verkiezing bestuursleden: aftreden en herkiesbaar Erik van der Weerd en Jan Kersten

8. Rondvraag

» Nieuwsarchief
Wilt u ook sponsor worden van v.v. De Fendert? Neem contact met ons op!